Vi er en ansvarlig og langsiktig gårdeier og utleier. For å fortsette å kunne være det, og for å kunne vokse bærekraftig, ønsker vi å handle ansvarlig.

Med våre etiske retningslinjer for leverandører og våre retningslinjer for bærekraft for leverandører, ønsker vi å sikre at vi sammen med våre leverandører og partnere jobber for en bærekraftig utvikling på en forretningsetisk måte. Det er derfor viktig for oss at du som leverandør også bekrefter og godtar våre etiske retningslinjer for leverandører og våre retningslinjer for bærekraft for leverandører.

Bekreftelse av disse dokumentene er gitt i skjemaet nedenfor.

Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om bekreftelsen, aktuelle dokumenter, behandling av personopplysninger eller andre spørsmål, kan du kontakte din kontaktperson hos oss.

Bekreftelse

Som leverandør til Public Property Invest (PPI) bekrefter vi herved at vi har lest, forstått, akseptert og vil anvende PPIs etiske retningslinjer for leverandører, og våre retningslinjer for bærekraft for leverandører.

Vi forstår at gjeldende dokumenter gjelder oss i alle markeder og jurisdiksjoner hvor vi driver forretninger med, eller indirekte representerer eller jobber for, PPI. Vi er enige om at gjeldende dokumenter skal sees på som en integrert del av vår avtale med PPI.