Å varsle er å si fra om kritikkverdige arbeidsforhold på våre eiendommer eller blant ansatte.

Varslingskanal

Vi er opptatt av anstendige arbeidsforhold, åpenhet og transparens, og vi forventer det samme av våre samarbeidspartnere, kunder, leverandører og ansatte. Arbeid knyttet til våre eiendommer skal ikke oppleves belastende på noen måte.

Derfor har vi etablert en varslingskanal i samarbeid med Tenden Advokatfirma, som er vår uavhengige eksterne leverandør. Fortrinnsvis skal det varsles internt i egen organisasjon, til nærmeste leder. Dersom det er forhold knyttet til våre eiendommer du mener vi bør informeres om, kan du uansett benytte denne kanalen.

Alle varsler vil bli behandlet seriøst og anonymt, i løpet av 10 virkedager fra varselet er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at den digitale varslingskanalen ikke er kryptert og det vil være mulig å spore adresse. Dersom du ønsker full anonymitet ber vi deg om å benytte fysisk postgang og sende et skriftlig varsel til Tenden Advokatfirma:

Tenden Advokatfirma ANS
v/advokat Kjetil Baustad Egelie
Postboks 423
3101 Tønsberg

Merk brevet med "Varsel PPI".

Tenden Advokatfirma
v/advokat Kjetil Baustad Egelie varslingppi@tendenadvokat.no