Ledende på samfunnsnyttig og samfunnskritisk eiendom.

Vi er et norsk eiendomsselskap som ble etablert i 2021 med en langsiktig strategi om å eie, drifte og utvikle samfunnsnyttig eiendom i Norge på en bærekraftig måte.

Porteføljen består i all hovedsak av samfunnsnyttig eiendom med offentlige leietakere, med beliggenhet ved sentrale byer i Norge. Byggene huser samfunnskritiske funksjoner som politistasjoner, domstoler, offentlige helsevirksomheter og øvrige offentlige kontorer. Vi skal tilby gode og spesialtilpassede lokaler som gjør at våre leietakere oppnår sitt samfunnsoppdrag. Totalt anslår vi at i overkant av 18 000 mennesker jobber i eller besøker byggene våre hver dag.

Kristiansand 1

Vi har kjøpt næringseiendom for rundt NOK 10 milliarder og har et samlet utleieareal på over 300 000 kvadratmeter. Vi har en konkret plan for videre vekst og er godt kapitalisert. Vårt mål er å forvalte, utvikle og kjøpe eiendom til en samlet verdi opp mot NOK 15 milliarder. Med dette ønsker vi å befeste posisjonen som en ledende industriell aktør innen samfunnsnyttig eiendom i Norge.

Vårt team har lang erfaring fra hele bredden innenfor forvaltning og utvikling av næringseiendom, med kontorer sentralt plassert i Oslo sentrum. Vi er lokalt tilstede med vaktmestere og driftsapparat for å sørge for at eiendommene våre holder god kvalitet.

Våre kjerneverdier

Våre verdier er nærhet, kvalitet og verdiskapning. Verdiene skal fremgå av hvordan vi leverer til og samhandler med våre leietakere, eiere, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

Nærhet

Gjennom nærhet vil vi sikre forståelse, sømløshet, forventningsstyring, åpenhet, innsikt og innsyn. Vi skal være nær både med hodet og hjertet, gjennom å ta gode valg med god samvittighet.

Kvalitet

Vi er opptatt av kvaliteten i byggene våre, og opplevelsene byggene gir til alle som bruker dem. Vi er også opptatt av kvaliteten i våre leietakere. Vi mener kvalitet bygger tillit. Kvalitet vil over tid alltid lønne seg!

Verdiskapning

Vi skal skape verdier for leietakere, deres ansatte og gjester, våre eiere og samfunnet rundt oss. Våre bygg har en særlig stor verdi i samfunnet, fordi de rommer mange virksomheter som bygger opp under det norske demokratiet og velferdssamfunnet.