Vår portefølje inneholder et bredt spekter av eiendommer. De to eldste ligger i Halden og i Moss.

Gjenbruk av historiske eiendommer

Vi er et ungt eiendomsselskap, men forvalter historiske verdier. Ikke kun i form av den viktige oppgaven det er å ta vare på bygg av arkitektonisk og kulturell verdi, men også fordi gammel byggeskikk i mange tilfeller er ensbetydende med høy kvalitet.

For Public Property Invest – med et sterkt fokus på bærekraftig gjenbruk – er bevaring og bruk av eksisterende bygg til samfunnsnyttige formål selve kjernen i virksomheten.

NB Halden 12

Bankbygget i Halden

Et helt konkret eksempel på dette er det nesten 200 år gamle bygget i Borgergata 10 i Halden, som ble reist på nytt etter bybrannen i 1826. Det antas at bygget har grunnmur fra perioden 1650-1700, etter den opprinnelige trebygningen som lå her. Bygget er utført i en streng, enkel empiriestil, typisk for samtidens militærarkitekters bygninger i Halden.

Norges Bank flyttet inn ved påsketider i 1859, 4-5 år etter at de hadde åpnet egen avdeling i Halden. Før Norges Bank flyttet inn, var det blant annet apotekdrift og privat bolig i bygget.

Norges Bank fikk rehabilitert bygget i perioden 1978-80, og tilbakeførte da huset til sitt opprinnelige utseende. I 1989 ble bankens avdeling i Halden lagt ned.

Den historiske bygningen er et kjent landemerke for Halden og dets innbyggere. Idag forbinder man eiendommen med Halden tingrett som er leietaker i bygget.

A Moss Vogt bilder 17 0046 2 36 0027

Trafostasjonen i Moss

En annen av våre historiske bygninger er transformatorstasjonen på Prins Christian Augusts Plass i Moss. Den ble bygget i 1906 og tegnet av arkitekt Ole Sverre. Dette var året strømmen kom til byen, en storartet begivenhet som måtte markeres. Transformatorstasjonen til Moss Lysverker ble dermed bygget som et fondmotiv for plassen.

Byggestilen for transformatorstasjonen er «historismen», som kjennetegnes ved at historiske stilarter ble brukt som inspirasjonskilder og delvis kopiert til datidens bygninger. Fasaden mot plassen er trolig uforandret fra opprinnelsen, mens vinduer er skiftet og endret. Fondmotivet er symmetrisk og klassisk, men en synes å se en jugendpåvirkning. Bygget er bevaringsverdig.

Transformatorstasjonen er idag innredet til offentlige kontorer, og deler gateadresse med både Moss tingrett samt Moss politistasjon.