Lemon PPI screenshot 30

Leietakerundersøkelse

Økt tilfredshet blant
leietakere hos PPI

For andre år på rad har vi spurt alle våre leietakere hvor fornøyd de er med leieforholdet. Public Property Invest er glade for å kunne rapportere om både økt engasjement og økt tilfredshet i 2023.

Leietakerundersøkelsen er utført av Nemeet Research og sendt til alle våre 200 leieforhold, hvorav 91% er offentlige virksomheter. Undersøkelsen utføres på tvers av bransjen, og gir PPI mulighet til å sammenligne seg med øvrige aktører i markedet.

I undersøkelsen får leietakere mulighet til å bedømme forhold som personlig service, standard på bygg og lokaler, håndtering av avvik, husleie, bærekraftstiltak, kommunikasjon og beliggenhet. Svarene på de mellom 40 og 50 spørsmålene munner ut i nøkkelverdien KTI (kundetilfredshet), som måles på en skala fra 0 til 100.

Samtidig som svarprosenten blant PPIs leietakere økte fra 65 til 74 prosent fra året før, er det gledelig å kunne fortelle at vår KTI også øker, fra 70 til 73 poeng. Dette skjer samtidig som de fleste utleiere opplever en fallende KTI.

MG 5725 v2

«Resultatene i undersøkelsen sier noe om hvor godt våre leietakere trives i sine bygg, og hvor bra de føler seg ivaretatt av oss som utleier. Sammen med de faste leietakermøtene to ganger i året, gir dette verdifull innsikt både i hva som fungerer og hva vi kan forbedre. Vi er glade for å se at målrettet arbeid gir resultater.»

- Morten Kjeldby, CEO.

Basert på leietakermøter og svar fra fjorårets undersøkelse ble det definert et konkrete mål for 2023-2024:

  • Styrke kommunikasjonen med leietakere for å styrke leieforholdet, øke tilliten og opprettholde en god relasjon.


Dette skal vi gjøre ved å:

  • Fortelle om selskapet og bygge merkevare i ord/handling.
  • Fortelle om det selskapet gjør som er bra for leietaker, eiendommen og miljøet.
  • Aktivt jobbe med forventningsjustering hos leietakerne i forhold til pris, standard og leveranser.
  • Gi leietakere aktuell informasjon om leieforholdet, eiendommen og drift.


Lemon ppi 47 kvad


«Dette er ting vi har hatt fokus på gjennom året og vi håper leietakerne har opplevd en forskjell. Heldigvis tyder svarene i undersøkelsen på det. Det aller viktigste er imidlertid den dialogen vi har med leietakerne gjennom hele året. Vi ønsker å plukke opp signaler så tidlig som mulig. Nå skal vi sette oss nye mål som vi skal jobbe med i 2024.»

– Morten Kjeldby