Otervegen 23 Fra balkongen Sommer 21 06 Kl1300

Grønt lys for aldersvennlig boligutvikling

Transformasjon i Kongsvinger

Planutvalget i Kongsvinger kommune vedtok i går at Public Property Invest kan gå videre med planene om å transformere eksisterende kontorbygg Otervegen 23 på Kongsvinger til boliger og tilføre nye boligbygg i tillegg til offentlig og privat tjenesteyting for å skape et aldersvennlig generasjonsnabolag.

En aldersvennlig tilpasning av Otervegen 23 vil svare på kommunens prekære behov for boliger bedre tilpasset en aldrende befolkning. Det nye boligområdet, Skogslunden, vil ha fokus på boligutvikling som kan håndtere eldrebølgen gjennom å etablere et nabolag med gode bokvaliteter og delemeter for fellesskap og aktivitet, utendørs og innendørs. Det vil tilrettelegges for et mangfold av sosiale møteplasser, fellesskapsløsninger og en boligmiks som innbyr til en variert sammensetning av mennesker.

– Området har et svært godt potensial for aldersvennlig utvikling. Eiendommen har god plass, og åpner for en trivelig parkmessig utforming hvor man kan legge til rette for ulike aktiviteter. Transformasjonen innebærer å bevare og ombruke eksisterende bygg. Det skal bygges kostnadseffektive boliger, som når en bred kjøpergruppe. Bærekraftkvaliteter både inne i bygningene, imellom og i områdets landskapsutforming vektlegges. Natur og landskap er en av de største identitetsmarkørene for tomten og tilrettelegger for gode bokvaliteter og en nabolagskultur med et inkluderende miljø. Her skal man kunne leve sunne gode liv, og bli gammel med helsen i behold, sier Camilla Aakre, utviklingssjef for bolig i LINK Arkitektur.

Illustrasjon: Link Arkitektur
Illustrasjon: Link Arkitektur

Nabolag med gode bokvaliteter

Forslaget innebærer å beholde det meste av eksisterende bygg, og i tillegg tilføre nye bygg på eiendommen. Ny bebyggelse er tenkt som en kombinasjon av lameller og punkthus plassert i parkmessige omgivelser, hvor ønsket er å fremheve og styrke tomtens iboende kvaliteter og bygge videre på disse ved å tilføre nye herlighetsverdier. Det er viktig å legge til rette for bevegelse. Her er det gode aktivitetsmuligheter, både for nærturer på egen tomt og lengre turer ut i skog og mark. Tiltak som kan bidra til en lettere hverdag og en sunn og frisk alderdom går som en rød tråd gjennom prosjektet.

Av bærekrafthensyn bør ny utvikling skje på allerede berørte eiendommer. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse gir vesentlig lavere CO₂-utslipp enn å rive og bygge nytt. Eksisterende bebyggelse og plassering er ikke lenger attraktivt for kontorvirksomhet, men eksisterende bygg har dybder og mål som er godt egnet til boliger. En transformasjon til bolig vil være i tråd med en bærekraftig utvikling.

Illustrasjon: Link Arkitektur
Illustrasjon: Link Arkitektur

Aktive uteområder

Uterommene gir en ekstra kvalitet til livet i Otervegen. Området planlegges med varierte tilbud for avslapning, hagestell, trim, nærturer, spill og lek. De nye byggene er plassert i en åpen struktur mot skogen i syd og vest, og med en strammere, mer urban struktur i overgangen mot boligfeltene i nord. Alle boliger vil få romslige balkonger eller terrasser. Inngangspartiene vender mot sosiale uterom. Eksisterende vannspeil er estetiske og praktiske element, men kan også være arena for lek med barkebåter og fiske.

Sosiale fellesarealer

Tilgang på fellesareal er et viktig verktøy for å sikre sosial bærekraft i prosjektet. Slike "delemeter" reduserer behovet for eget areal i egen bolig. Det kan gjøre det lettere å vurdere kjøp av en mindre bolig, når man også får tilgang på et rikt tilbud av fellesareal. Arealene kan bookes til privat bruk deler av tiden, for øvrig er det åpent for alle å komme og gå som de vil. Det legges til rette for sosial bærekraft gjennom fellesarealer i eksisterende bygg og uteområdene på tomten. Innendørs areal inkluderer innendørs hage, allrom med felles kjøkken og selskapslokale, kinorom, hobbyrom/verksted, trimrom og gjesteleiligheter.