Vi verdsetter åpenhet – både internt og eksternt.

Vi er et selskap som verdsetter åpenhet både internt og eksternt. På denne siden deler vi derfor informasjon om selskapet. Våre kvartals- og årsrapporter vil fortløpende bli gjort tilgjengelig her.

Styret

Selskapets styre består av fem representanter, som beskrevet under. Det er to representanter fra største eier og ytterligere tre styremedlemmer fra øvrige eiere.

TittelNavn
StyrelederKenneth Frode Goovaerts Bern
StyremedlemArnt Rolf Hillestad
StyremedlemSilje Cathrine Hauland
StyremedlemGerd Ylva Göransson
StyremedlemIlija Batljan

Styrets aksjeandel

Majoriteten av våre eiere er profesjonelle bransjeaktører innen eiendom. Vi har rundt 400 aksjonærer totalt. Styret representerer ca. 50% av aksjene i selskapet.

Her er en oversikt over eierprosent representert ved styret:

Nr. Org.Nr. Aksjonær Eierprosent (%)
1 917537968 Chrisanic Eiendom AS 0,6853%
2 922644330 Gatekeeper AS 0,0268%
3 971050896 Maso Holding AS 0,5724%
4 914149703 SBB Samfunnsbygg AS 44,8311%
5 927963906 Telecom AS 4,552%

Aksjer i selskapet

Aksjene i selskapet er fritt omsettelig, registrert i Aksjeservice. Ved interesse for kjøp eller salg av aksjer i selskapet, vennligst ta kontakt med Arctic Capital AS på mailadresse capital@arctic.com eller på telefon 48 40 31 30.

Finanskalender

26. feb 2024

Årsrapport 2023

Les vår årsrapport her.

Datoene i finanskalenderen er foreløpige og kan endres uten videre varsel.